Zmluva č. 25/1998

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:25/1998
Dodávateľ:PIPS s.r.o., Žilina, Legionárska 23
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Lokca
Zmluvne dohodnutá čiastka:69 707,23
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:5 984,67
Celková dohodnutá čiastka:75 691,90
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Krajský úrad v Žiline, Žilina

Prílohy