Zmluva č. 27/2000

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:27/2000
Dodávateľ:Tempest s.r.o., Bratislava, Hanulova
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Rozšírenie zálohovacieho systéme
Zmluvne dohodnutá čiastka:64 707,70
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:64 707,70
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad priemyselného vlastníctva SR
Objednávateľ:Úrad priemyselného vlastníctva SR, Banská Bystrica, Jána Švermu

Prílohy