Zmluva č. 04170006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:04170006
Dodávateľ:Ysselbach-ENVIMET Slovakia spol. s r.o., Wilsonova 4, 811 07 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva - Dynamický zmiešavač plynov s príslušenstvom vrátane zostavy PC
Zmluvne dohodnutá čiastka:614 539,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:614 539,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava
Poznámka:Suma je uvedená v slovenských korunách.

Prílohy