Zmluva č. 02290004

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:02290004
Dodávateľ:BLOCK, spol. s r.o., Mostná 72, 949 01 Nitra
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo č. SMUBA/DO1/BKSK/01 - zdroj prietoku vzduchu v objekte "L"
Zmluvne dohodnutá čiastka:859 748,80
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:859 748,80
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava
Poznámka:Suma je uvedená v slovenských korunách.

Prílohy