Zmluva č. 04132001

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:04132001
Dodávateľ:Slovakia Security, s.r.o., Odborárska 3, 830 03 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytovaní súkromných bezpečnostnýcgh služieb - ochrana objektov v areáli SMU, majetku SMU a nájomných firiem v nich, proti poškodeniu, zničeniu alebo akémukoľvek inému zásahu
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava
Poznámka:Cena sa stanovuje vo výške 90 Sk za jednu osobohodinu výkonu

Prílohy