Zmluvy za Sociálna implementačná agentúra


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
používanie aktuálnej verzie aplikačného programového vybavenia vytvoreného v organizácii IVeS 0 0 01.06.2007
verejné obstarávanie zákazok na dodanie ,,Právne služby", ,,Kúpa súčasti na dovybavenie výpočtovou technikou", ,,Kúpa súčasti na dovybavenie kancelárskym nábytkom" 0 0 16.03.2010 30.04.2010
poskytovanie právnych služieb 0 0 04.05.2010 31.12.2010
dodávanie kancelárskeho nábytku 0 0 24.05.2010 31.12.2011
zabezpečenie bezpečnostno-technickej služby a výkon funkcie technika požiarnej ochrany 0 0 01.06.2010
poskytnutie práv k Dizajn manuálu a komunikačného manuálu OP ZaSI pre ESF 2007_2013 a k fotografiám 0 0 08.06.2010 31.12.2015
dodávanie výpočtovej techniky 0 0 11.06.2010 31.12.2011
administrácia internetovej stránky www.sia.gov.sk 0 0 07.09.2010 31.08.2011
zabezpečenie stravovania 0 0 24.01.2007
poskytnutie licencie a implementácia na programové vybavenie HUMAN, systémová údržba, vývoj, úprava a tvorba makier 0 0 08.08.2007
hromadné uzavretie Dodatkov k Zmluve o pripojení 0 0 15.01.2007
poskytovanie služby ,,Zvýhodnené firemné hovory" 0 0 03.04.2009 03.04.2011
pripojenie na mobilnú sieť Orange 0 0 15.01.2007
pripojenie na mobilnú sieť Orange 0 0 06.03.2007
hromadné uzavretie Dodatkov k Zmluve o pripojení 0 0 16.03.2009
licencia na používanie programového vybavenia 0 0 05.05.2010
pripojenie na mobilnú sieť Orange 0 0 20.08.2008
pripojenie na mobilnú sieť Orange 0 0 12.09.2008
pripojenie na mobilnú sieť Orange 0 0 16.03.2009
pripojenie na mobilnú sieť Orange 0 0 06.11.2009
1 2 3 4 >>