Zmluva č. ZoD oprava hydroizolácie

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZoD oprava hydroizolácie
Dodávateľ:BWS stavebné práce s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Oprava hydroizolácie strešného plášťa budovy ŠGÚDŠ
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 416 201,60
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 416 201,60
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:ŠGÚDŠ

Prílohy