Zmluva č. R - 9003 / 2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:R - 9003 / 2006
Dodávateľ:IVES, Organizácia pre verejnú správu
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Právo objednávateľa na používanie aktuálnych verzíí aplikačného programového vybavenia vrátane služieb technickej podpory
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:317,59
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský stavebný úrad v Košiciach

Prílohy