Zmluva č. N 2 / 2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:N 2 / 2007
Dodávateľ:Emília Koreňová
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Nájomná zmluva na prenájom garáže
Zmluvne dohodnutá čiastka:398,28
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:199,14
Rezort:
Objednávateľ:Krajský stavebný úrad v Košiciach

Prílohy