Zmluva č. 57/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:57/2007
Dodávateľ:Čistiaci servis s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Návrh zmluvy o dielo o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb
Zmluvne dohodnutá čiastka:166,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:166,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský úrad životného prostredia v Žiline

Prílohy