Zmluva č. 14/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:14/2008
Dodávateľ:CORADO-SOAT s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:doplnková fyzická ochrana objektu
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:KÚŽP Nitra

Prílohy