Zmluva č. 62/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:62/2009
Dodávateľ:Čistiaci servis s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodatok č. 1/2009 k Zmluve o dielo č. 1/2008
Zmluvne dohodnutá čiastka:182,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:182,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:Krajský úrad životného prostredia Žilina
Poznámka:Suma je uvedená za mesiac

Prílohy