Zmluva č. R_9004/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:R_9004/2007
Dodávateľ:IVES Košice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo - ekonomický softvér
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:KSÚ v Nitre

Prílohy