Zmluva č. 21/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:21/2007
Dodávateľ:Environmentálny fond
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva č. 58742 08U06 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
Zmluvne dohodnutá čiastka:18 810,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:18 810,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:Krajský úrad životného prostredia v Žiline

Prílohy