Zmluva č. 1/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1/2007
Dodávateľ:IVeS - organizácia pre informatiku verejnej správy
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo č. RO_34/2007
Zmluvne dohodnutá čiastka:863,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:863,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:Krajský úrad životného prostredia v Žiline

Prílohy