Zmluva č. 5/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:5/2006
Dodávateľ:IVeS - organizácia pre informatiku verejnej správy
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo č. RO_34/2006
Zmluvne dohodnutá čiastka:863,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:863,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:Krajský úrad životného prostredia v Žiline

Prílohy