Zmluva č. 94/DOD/2010/310/7456/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:94/DOD/2010/310/7456/2010
Dodávateľ:VUVH, Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Stanovenie rádiologického rozboru vody
Zmluvne dohodnutá čiastka:83,34
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:83,34
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:BVS a.s., Bratislava
Poznámka:Cena za 1 vzorku je 83,34€. Celková cena služieb v zmluvnom období neprekročí sumu 36 000€

Prílohy