Zmluva č. 93/INV/2010/130/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:93/INV/2010/130/2010
Dodávateľ:Hermes LabSystems s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodanie Termocyklér pre PCR
Zmluvne dohodnutá čiastka:14 937,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:14 937,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5
Poznámka:Dodanie, inštalácia, zaškolenie pre obsluhu zariadenia:"Termocyklér pre PCR", model "QPCR System Stratagene Mx 3005P" od výrobcu Agilent Technologies, Inc

Prílohy