Zmluva č. 87/I/2010/110/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:87/I/2010/110/2010
Dodávateľ:SKQS, Žilina
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dozorový audit
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 939,70
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 939,70
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5
Poznámka:Rámcová Zmluva o cetrifikácii systému manažérstva kvality č. 168/08

Prílohy