Zmluva č. 83/ODB/2010/310/7293/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:83/ODB/2010/310/7293/2010
Dodávateľ:AQ-BIOS s.r.o, Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:14 790,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:14 790,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:VUVH, Bratislava
Poznámka:Aktualizácia metodiky na hodnotenie ekologického stavu na základe rýb pre hodnotenie stavu povrchových vôd. Aktivity v zahraničných pracovných skupinách

Prílohy