Zmluva č. 79/ODB/2010/130/6847/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:79/ODB/2010/130/6847/2010
Dodávateľ:UK Prírodovedecká fakulta, Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:10 472,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:10 472,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5
Poznámka:Vydanie 4 samostatných čísiel časopisu Acta Enviromentalica Universitatis Comenianae (Bratislava) v náklade 250 ks

Prílohy