Zmluva č. 61/DOD/2010/310/7394/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:61/DOD/2010/310/7394/2010
Dodávateľ:VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Rozbor pitných vôd
Zmluvne dohodnutá čiastka:15 336,30
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:15 336,30
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:TVS a.s., Piešťany
Poznámka:Vykonávanie rozborov pitných vôd na rádiologické ukazovatele v súlade s Naradením vlády SR č. 354/2006 Z.z., celková objemová aktivita alfa, beta, radónu 222". Rámcová cena: pri počet vzoriek od 200 ks/rok a pri stanovení troch parametrov (alfa, beta, radón) 73,03 € za vzorku bez DPH. Náklady sú vypočítané podľa skutočnosti z r.2009

Prílohy