Zmluva č. 58/DOD/2010/330/7386/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:58/DOD/2010/330/7386/2009
Dodávateľ:VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o partnerstve
Zmluvne dohodnutá čiastka:150 697,78
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:150 697,78
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:Ústav molekulárnej biológie SAV, Bratislava
Poznámka:Projekt LIFE07 NAT/SK/0007/07 Aktivita E2: Hydrologický a hydrobiologický monitoring vo vybraných lokalitách ľavostrannej inundácie Dunaja v pravidelných intervaloch do 06/2013

Prílohy