Zmluva č. 50/ODB/2010/130/7234/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:50/ODB/2010/130/7234/2010
Dodávateľ:DHI Slovakia s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Tvorba modelu záplavových území
Zmluvne dohodnutá čiastka:23 952,32
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:23 952,32
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5
Poznámka:Tvorba záplavového územia v digitálnom prostredí /GEODIS/ v rôznych hydrologických podmienkach pre prípadovú štúdiu Modra

Prílohy