Zmluva č. 47/I/2010/100/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:47/I/2010/100/2010
Dodávateľ:Inspekta Slovakia a.s., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Komisionárska zmluva
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5
Poznámka:Predmetom zmluvy je nepriame zastupovanie komitenta komisionárom v colnom a správnom konaní

Prílohy