Zmluva č. 46/2010/5.1//2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:46/2010/5.1//2010
Dodávateľ:MŽP SR, Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Posilnenie povedomia podľa RSV
Zmluvne dohodnutá čiastka:295 831,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:295 831,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5

Prílohy