Zmluva č. 45/ODB/2010/130/7234/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:45/ODB/2010/130/7234/2010
Dodávateľ:Ústav hydrológie SAV, Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Hydrogeologické pomery
Zmluvne dohodnutá čiastka:9 200,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:9 200,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5

Prílohy