Zmluva č. 42/K/2010/120/7233/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:42/K/2010/120/7233/2010
Dodávateľ:SAŽP, Banská Bystrica
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Posilnenie povedomia podľa RSV
Zmluvne dohodnutá čiastka:44 887,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:44 887,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5

Prílohy