Zmluva č. 41/K/2010/120/7233/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:41/K/2010/120/7233/2010
Dodávateľ:VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Spolupráca na LIFE08 INF/SK/000243
Zmluvne dohodnutá čiastka:187 906,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:187 906,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:Daphne- Inštitút aplikovanej ekológie, Bratislava

Prílohy