Zmluva č. 34/INV/2010/130/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:34/INV/2010/130/2010
Dodávateľ:SD-Služby s.r.o., Bratislaba
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Oprava kalibračnej trate
Zmluvne dohodnutá čiastka:19 563,60
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:19 563,60
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5
Poznámka:Oprava kalibračnej trate Kalibračného laboratória vodomerných meračov

Prílohy