Zmluva č. 31/I/2010/130/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:31/I/2010/130/2010
Dodávateľ:Linde Gas k.s., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka technických plynov
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 500,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 500,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5
Poznámka:Zmluva na dodávky a odbery technických plynov vo fľašiach a zväzkoch číslo ST-09-01-01-ZP-2.B uzavretá podľa §§ 409 a násl. Obchodného zákonníka. Cena na rok 2010 je určená expertným odhadom

Prílohy