Zmluva č. 275/HS/2009/320/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:275/HS/2009/320/2010
Dodávateľ:SHERLOCK s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Poskytnutie technickej služby
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5
Poznámka:Realizácia sa uskutočňuje len na základe objednávky

Prílohy