Zmluva č. 189/I/2008/210/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:189/I/2008/210/2008
Dodávateľ:VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Rámcová zmluva
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:SÚTN, Bratislava
Poznámka:Predmetom zmluvy je aktívna spolupráca pri tvorbe medzinárodných a európskych noriem

Prílohy