Zmluva č. 169/I/2004/250/2004

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:169/I/2004/250/2004
Dodávateľ:HTC a.s., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Údržba HW a SW
Zmluvne dohodnutá čiastka:630,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:531,10
Celková dohodnutá čiastka:1 161,10
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5
Poznámka:Základná cena bez DPH

Prílohy