Zmluva č. CPEP 12/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:CPEP 12/2009
Dodávateľ:ADDY Slovakia, s.r.o., Brezno, Clementisa
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva - informačné materiály pre Envirofilm 2009
Zmluvne dohodnutá čiastka:318,21
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:318,21
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica, Tajovského 28

Prílohy