Zmluvy za Okresný súd Veľký Krtíš


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
osvk-0110-000513/1992/Zb.-20090331-1420 Alianz - Slovenská poisťovňa a.s Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - STANDARD 181 0 Okresný súd Veľký Krtíš 01.01.2007 31.12.2007
osvk-0110-000513/1992/Zb.-20090406-0843 Krajský súd v Banskej Bystrici Zmluva o výpožičke KS B.Bystrica Spr.1047/09 0 0 Okresný súd Veľký Krtíš 14.08.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
osvk-0110-000513/1992/Zb.-20090414-1348 Alianz - Slovenská poisťovňa a.s Poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie STANDARD a MONDIAL -ŠKODA OCTAVIA 181 0 Okresný súd Veľký Krtíš 01.01.2009 31.12.2009
osvk-0110-000513/1992/Zb.-20090414-1424 SOFTIP a.s. SOFTIP a.s. B.Bystrica Zmluva č.1322H056 1 0 Okresný súd Veľký Krtíš 19.03.2003 Zmluva na dobu neurčitú.
osvk-0110-000513/1992/Zb.-20090414-1518 SOFTIP a.s. SOFTIP, a.s. Zmluva č. 13024127 80 0 Okresný súd Veľký Krtíš 15.12.2004 Zmluva na dobu neurčitú.
osvk-0110-000513/1992/Zb.-20090415-1419 TERMEX, s.r.o. Zmluva o dodávke tepla č. 5086/06 0 0 Okresný súd Veľký Krtíš 29.12.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
osvk-0110-000513/1992/Zb.-20090416-0914 Stredoslovenská energetika a.s. Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny 19 0 Okresný súd Veľký Krtíš 14.07.2008 31.12.2009
osvk-0110-000513/1992/Zb.-20090416-0914/20100809-0833 Stredoslovenská energetika a.s. Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny 0 0 Okresný súd Veľký Krtíš 01.01.2010 31.12.2011
osvk-0110-000513/1992/Zb.-20090416-1558 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol.,a.s. StPVS Zmluva č. 506200298 o dodávke vody z verej.vodovodu a odvádzaní vôd verej.kanalizáciou 2 0 Okresný súd Veľký Krtíš 01.07.2006 Zmluva na dobu neurčitú.
osvk-0110-000513/1992/Zb.-20090416-1711 PYROBOSS s.r.o. Zmluva č. 02/08/2008/PZS 142 0 Okresný súd Veľký Krtíš 01.08.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osvk-0110-000513/1992/Zb.-20090331-1448 Alianz - Slovenská poisťovňa a.s Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla STANDART a MODIAL 181 0 Okresný súd Veľký Krtíš 01.01.2008 31.12.2008
osvk-0110-00040/1964/Zb.-20090416-1734 DataCentrum Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu 0 0 Okresný súd Veľký Krtíš 11.03.2002 Zmluva na dobu neurčitú.
osvk-0110-00040/1964/Zb.-20090821-1109 Krajský súd v Banskej Bystrici Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu 0 0 Okresný súd Veľký Krtíš 14.08.2009 30.11.2010
osvk-0110-000513/1992/Zb.-20100809-1315 Stredoslovenská energetika a.s. Zmluva o dodávke a distribúciu elektriny 4 0 Okresný súd Veľký Krtíš 01.01.2010 31.12.2011
osvk-0110-000513/1992/Zb.-20100811-1025 DataCentrum Zmluva o výpožičke č.B046/2002 0 0 Okresný súd Veľký Krtíš 11.03.2002 Zmluva na dobu neurčitú.
osvk-0110-000513/1992/Zb.-20100811-1118 Ján Pavlov Zmluva o zabezpečení činností BOZP a ochrany pred požiarmi 40 0 Okresný súd Veľký Krtíš 08.02.2010 Zmluva na dobu neurčitú.
osvk-0110-000513/1992/Zb.-20100811-1151 Kooperativa poisťovňa, a.s. Kooperatíva - poistenie motorového vozidla 103 0 Okresný súd Veľký Krtíš 01.01.2010 01.01.2011
osvk-0110-000513/1992/Zb.-20100812-1333 Krajský súd v Banskej Bystrici Zmluva o výpožičke KS B.Bystrica Spr.852/09 0 0 Okresný súd Veľký Krtíš 01.10.2009 30.11.2010
osvk-0110-000513/1992/Zb.-20090401-1613 IURA EDITION, spol.s r.o. Zmluva o dielo a poskytnutí užívacích práv č. 028/2001 1 0 Okresný súd Veľký Krtíš 23.02.2001 Zmluva na dobu neurčitú.
osvk-0110-000513/1992/Zb.-20090401-1633 LE CHÉQUE DÉJEUNER Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania 0 0 Okresný súd Veľký Krtíš 13.09.2002 Zmluva na dobu neurčitú.