Zmluvy za Okresný súd Partizánske


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ospt-0110-000000/0000/0.0.-20100311-1353 Krajský súd v Trenčíne Zmluva o prevode majetku štátu 3 0 Okresný súd Partizánske 08.03.2010 08.03.2010
ospt-0110-000513/1992/Zb.-20090219-1351 Ústav na výkon trestu odňatia slobody Kúpna zmluva 4 0 Okresný súd Partizánske 25.02.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
ospt-0110-000000/0000/0.0.-20090220-1436 Krajský súd v Trenčíne Zmluva o prevode správy majetku štátu 11 0 Okresný súd Partizánske 15.04.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
ospt-0110-000000/0000/0.0.-20090216-1345 Okresný súd Prievidza Zmluva o prevode správy majetku štátu 21 0 Okresný súd Partizánske 15.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
ospt-0110-00040/1964/Zb.-20100331-1255 Okresný súd Partizánske Zmluva o podnájme 30 0 Števulová Lenka 01.03.2010 Zmluva na dobu neurčitú.
ospt-0110-00040/1964/Zb.-20100331-1314 Okresný súd Partizánske Zmluva o podnájme 30 0 Ševčíková Barbora JUDr. 01.03.2010 Zmluva na dobu neurčitú.
ospt-0110-00040/1964/Zb.-20100331-1327 Okresný súd Partizánske Zmluva o podnájme 30 0 Štefčík Peter JUDr. 01.03.2010 Zmluva na dobu neurčitú.
ospt-0110-00040/1964/Zb.-20100331-1334 Okresný súd Partizánske Zmluva o podnájme nebyto ý h priestorov 30 0 Ďurian Dušan mgr. 01.03.2010 Zmluva na dobu neurčitú.
ospt-0110-00040/1964/Zb.-20100331-1321 Okresný súd Partizánske Zmluva o podnájme 31 0 Stanko Jozef JUDr. 01.03.2010 Zmluva na dobu neurčitú.
ospt-0110-00040/1964/Zb.-20100331-1341 Okresný súd Partizánske Zmluva o podnájme 31 0 Považanová Adriana JUDr. 01.03.2010 Zmluva na dobu neurčitú.
ospt-0110-000000/0000/0.0.-20090216-1450 Okresný súd Topoľčany Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku 32 0 Okresný súd Partizánske 01.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
ospt-0110-000000/0000/0.0.-20090219-1429 Slovenská televízia Odbor koncesionárskych poplatkov Evidencia poplatníka Slovenskej televízhiaj 40 0 Okresný súd Partizánske 21.02.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
ospt-0110-000513/1992/Zb.-20090911-1052 OMOSS spol. s.r.o. Zmluva o dielo č. 29/2009 94 0 Okresný súd Partizánske 07.09.2009 16.10.2009
ospt-0110-000000/0000/0.0.-20090220-0937 Krajský súd v Trenčíne Zmluva o prevode správy majetku štátu 107 0 Okresný súd Partizánske 03.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
ospt-0110-000000/0000/0.0.-20090217-1458 Krajský súd v Trenčíne Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu 133 0 Okresný súd Partizánske 01.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
ospt-0110-00040/1964/Zb.-20090305-1346 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Poistna zmluva poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 136 0 Okresný súd Partizánske 16.01.2009 15.01.2010
ospt-0110-000000/0000/0.0.-20090305-1429 Slovak Telekom, a. s. Dohoda o Voliteľnom volacom programe Biznis Partner 150 0 Okresný súd Partizánske 01.02.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
ospt-0110-00040/1964/Zb.-20090305-1036 Mesto Partizánske Zmluva č. ÚRaV/2008/214 o nájme pozemku 182 0 Okresný súd Partizánske 01.07.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
ospt-0110-00040/1964/Zb.-20090220-1446 Okresný súd Topoľčany Zmluva o výpožičke 239 0 Okresný súd Partizánske 02.01.2008 05.05.2008
ospt-0110-000000/0000/0.0.-20090305-0946 Okresný súd Topoľčany Zmluva o bezodplatnom prevode správy nehnuteľnosti majetku štátu 239 0 Okresný súd Partizánske 05.05.2008 Zmluva na dobu neurčitú.