Zmluva č. ospt-0110-00040/1964/Zb.-20090305-1346

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ospt-0110-00040/1964/Zb.-20090305-1346
Dodávateľ:KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Poistna zmluva poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Zmluvne dohodnutá čiastka:136,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:136,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Okresný súd Partizánske
Poznámka:

Prílohy