Zmluvy za Krajský súd v Nitre


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
osga-0110-000513/1992/Zb.-20090917-1336 Západoslovenská energetika, a.s. Zmluva o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi 0 0 Okresný súd Galanta 03.08.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
osga-0110-000513/1992/Zb.-20090918-1118 Západoslovenská energetika, a.s. Zmluva o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi 0 0 Okresný súd Galanta 01.01.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
osga-0110-000513/1992/Zb.-20090918-1127 Západoslovenská energetika, a.s. Zmluva o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi 0 0 Okresný súd Galanta 01.01.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
osga-0110-000513/1992/Zb.-20090918-1221 Západoslovenská energetika, a.s. Zmluva o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi 0 0 Okresný súd Galanta 01.01.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
osga-0110-000513/1992/Zb.-20090918-1358 Západoslovenská energetika, a.s. Zmluva o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi 0 0 Okresný súd Galanta 01.01.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
osga-0110-000513/1992/Zb.-20090918-1408 Západoslovenská energetika, a.s. Zmluva o distribúcii elektriny 0 0 Okresný súd Galanta 03.08.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
osga-0110-00040/1964/Zb.-20100810-1342 Vaša stravovacia spoločnosť s r. o. zmluva o poskytovaní služieb 0 0 Okresný súd Galanta 01.07.2010 Zmluva na dobu neurčitú.
osga-0110-000513/1992/Zb.-20090924-1037 SOFTIP a.s. Licenčná zmluva č. 40281312 0 0 Okresný súd Galanta 15.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osga-0110-000513/1992/Zb.-20090925-1356 Slovenská pošta š.p. Zmluva č. 694/2003-804 o poskytnutí poštového priečinka 0 0 Okresný súd Galanta 01.01.2003 Zmluva na dobu neurčitú.
osga-0110-000513/1992/Zb.-20090925-0810 Q - BG, s.r.o. Zmluva o dielo č. 97047 0 0 Okresný súd Galanta 01.04.1997 Zmluva na dobu neurčitú.
osga-0110-000000/0000/0.0.-20090923-0922 Okresný súd Galanta Zmluva o prevode správy majetku štátu 0 0 Krajský súd v Nitre 01.05.2007 Zmluva na dobu neurčitú.
osga-0110-000513/1992/Zb.-20090918-1058 Miroslav Krivosudský Zmluva o servisnom zabezpečení 0 0 Okresný súd Galanta 01.03.2006 Zmluva na dobu neurčitú.
osga-0110-000000/0000/0.0.-20090923-1126 Mesto Galanta Nájomná zmluva 0 0 Okresný súd Galanta 01.11.2004 Zmluva na dobu neurčitú.
osga-0110-000513/1992/Zb.-20090918-1424 IURA EDITION spol.s r.o., OZ COMPRIS software Zmluva o dielo a poskytnutí užívacích práv č. Z-024/2007 0 0 Okresný súd Galanta 27.04.2007 Zmluva na dobu neurčitú.
osga-0110-000000/0000/0.0.-20090923-1149 DIGI SLOVAKIA s.r.o. Zmluva o pripojení a poskytovaní verejných služieb retransmisie prostredníctvom satelitu - DIGI TV 0 0 Okresný súd Galanta 26.10.2006 Zmluva na dobu neurčitú.
osga-0110-000513/1992/Zb.-20090923-0843 ČaSS Zmluva o dielo 0 0 Okresný súd Galanta 01.10.2007 Zmluva na dobu neurčitú.
osga-0110-000513/1992/Zb.-20090918-1450 ČaSS Zmluva o dielo 0 0 Okresný súd Galanta 26.09.2007 Zmluva na dobu neurčitú.
osga-0110-000000/0000/0.0.-20090923-0958 Bysprav spol. s r.o. Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 70 0 0 Okresný súd Galanta 02.01.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
osga-0110-000000/0000/0.0.-20090924-1401 Bysprav spol. s r.o. Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 110/2003 0 0 Okresný súd Galanta 01.07.2003 Zmluva na dobu neurčitú.
osga-0110-000513/1992/Zb.-20090925-1405 Bysprav spol. s r.o. Zmluva č. V-07/2003 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0 0 Okresný súd Galanta 01.01.2003 Zmluva na dobu neurčitú.