Zmluva č. osga-0110-000513/1992/Zb.-20090918-1424

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:osga-0110-000513/1992/Zb.-20090918-1424
Dodávateľ:IURA EDITION spol.s r.o., OZ COMPRIS software
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo a poskytnutí užívacích práv č. Z-024/2007
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Okresný súd Galanta
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy