Zmluvy za Okresný súd Bánovce nad Bebravou


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
osbn-0110-000513/1992/Zb.-20090122-1209 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zmluva o dodávke plynu 0 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 08.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osbn-0110-000513/1992/Zb.-20090128-0908 Krajský súd v Trenčíne Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu 0 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 02.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osbn-0110-000513/1992/Zb.-20090128-1027 Data Centrum Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu 0 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 27.02.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osbn-0110-000513/1992/Zb.-20090213-1039 Okresný súd Trenčín Zmluva o prevode správy majetku štátu 0 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 04.07.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osbn-0110-000513/1992/Zb.-20090213-1427 Krajský súd v Trenčíne Dodatok č.1 k zmluve č.4027791 0 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 01.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osbn-0110-000513/1992/Zb.-20090217-0844 Okresný súd Trenčín Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu 0 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 28.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osbn-0110-000513/1992/Zb.-20090303-0855 T -Mobile Slovensko, a.s. Zmluva o pripojení 0 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 31.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osbn-0110-000513/1992/Zb.-20090303-0931 Slovak Telekom, a. s. Dodatok Zmluve o pripojení 0 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 24.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osbn-0110-000513/1992/Zb.-20090303-0946 Slovak Telekom, a. s. Zmluva o pripojení 0 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 03.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osbn-0110-000513/1992/Zb.-20090310-1034 Krajský súd v Trenčíne Zmluva o prevode správy majetku štátu 0 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 06.03.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
osbn-0110-000513/1992/Zb.-20090316-1108 T -Mobile Slovensko, a.s. Zmluva o pripojení 0 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 22.04.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osbn-0110-000513/1992/Zb.-20090320-1128 LE CHÉQUE DÉJEUNER Komisionárska zmluva 0 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 01.01.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
osbn-0110-000513/1992/Zb.-20090127-1127 Západoslovenská energetika a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny 0 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 01.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osbn-0110-000513/1992/Zb.-20100308-0946 Krajský súd v Trenčíne Zmluva o prevode správy majetku štátu 0 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 05.03.2010 Zmluva na dobu neurčitú.
osbn-0110-000513/1992/Zb.-20100804-1406 ZSE Energia, a.s. Dodatok k Zmluve o dodávke elektriny (PONUKA E. Stabil) 0 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 01.01.2010 Zmluva na dobu neurčitú.
osbn-0110-000513/1992/Zb.-20100810-1053 Okresný súd Trenčín Zmluva o výpožičke 0 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 01.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osbn-0110-000513/1992/Zb.-20100810-1112 LE CHÉQUE DÉJEUNER Komisionárska zmluva 0 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 14.01.2008 31.12.2008
osbn-0110-000513/1992/Zb.-20100810-1124 LE CHÉQUE DÉJEUNER Dodatok č. 1 ku Komisionárskej zmluve z 14.1.2008 0 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 01.07.2008 31.12.2008
osbn-0110-000513/1992/Zb.-20100810-1239 Západoslovenksá vodárenská spoločnosť a.s. Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 31.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osbn-0110-000513/1992/Zb.-20100810-1257 Okresný súd Trenčín Zmluva o bezodplatnom prevode správy nehnuteľného majetku štátu 0 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 24.04.2008 Zmluva na dobu neurčitú.