Zmluva č. osbj-0110-000513/1992/Zb.-20090610-1345

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:osbj-0110-000513/1992/Zb.-20090610-1345
Dodávateľ:Orange Slovensko, a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o pripojení
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Okresný súd Bardejov
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy