Zmluva č. osba4-0110-000513/1992/Zb.-20090109-1123

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:osba4-0110-000513/1992/Zb.-20090109-1123
Dodávateľ:Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Predmet zmluvy - názov zmluvy:zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Okresný súd Bratislava IV
Poznámka:

Prílohy