Zmluvy za Krajský súd Žilina


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ksza-0110-000513/1992/Zb.-20100810-0742 Bardejovské kúpele a.s. Zmluva o poskytovaní liečebno-preventívnej rehabilitácie 0 0 Krajský súd Žilina 05.02.2010 31.12.2010
ksza-0110-000513/1992/Zb.-20100809-1322 BYTTERM a.s. Zmluva o nájme garáže 0 0 Krajský súd Žilina 01.06.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
ksza-0110-000513/1992/Zb.-20100805-1344 BYTTERM a.s. Zmluva o výkone správy 0 0 Krajský súd Žilina 29.12.2003 Zmluva na dobu neurčitú.
ksza-0110-000513/1992/Zb.-20100805-1309 COMPRIS software,s.r.o. Zmluva odielo 0 0 Krajský súd Žilina 20.01.1997 Zmluva na dobu neurčitú.
ksza-0110-000513/1992/Zb.-20100809-1202 DataCentrum Zmluva o výpožičke 0 0 Krajský súd Žilina 11.03.2002 Zmluva na dobu neurčitú.
ksza-0110-000513/1992/Zb.-20100809-1209 DataCentrum Zmluva o výpožičke 0 0 Krajský súd Žilina 05.12.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
ksza-0110-000513/1992/Zb.-20100804-1353 DOXX - STRAVNÉ LÍSTKY spol. s r.o. Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb 0 0 Krajský súd Žilina 01.01.2008 31.12.2011
ksza-0110-000513/1992/Zb.-20100805-1546 Globtel GSM, a.s. Zmluva o pripojení 0 0 Krajský súd Žilina 10.09.2001 Zmluva na dobu neurčitú.
ksza-0110-000513/1992/Zb.-20100805-1555 Globtel GSM, a.s. Zmluva o pripojení 0 0 Krajský súd Žilina 25.02.2002 Zmluva na dobu neurčitú.
ksza-0110-000513/1992/Zb.-20100805-1611 Globtel GSM, a.s. Zmluva o pripojení 0 0 Krajský súd Žilina 12.02.2007 Zmluva na dobu neurčitú.
ksza-0110-000513/1992/Zb.-20100805-1625 Globtel GSM, a.s. Zmluva o pripojení 0 0 Krajský súd Žilina 15.08.2007 Zmluva na dobu neurčitú.
ksza-0110-000513/1992/Zb.-20100809-0820 Hradbyt, spol. s.r.o. Zmluva na poskytovanie služby - upratovacie a čistiace práce 0 0 Krajský súd Žilina 01.02.2009 31.12.2009
ksza-0110-000513/1992/Zb.-20100809-0945 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Poistná zmluva 608 0 Krajský súd Žilina 21.04.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
ksza-0110-000513/1992/Zb.-20100809-1126 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Poistná zmluva 152 0 Krajský súd Žilina 21.08.2008 01.09.2009
ksza-0110-000513/1992/Zb.-20100809-1137 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Poistná zmluva 304 0 Krajský súd Žilina 08.09.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
ksza-0110-000513/1992/Zb.-20100809-1254 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Poistná zmluva 0 0 Krajský súd Žilina 10.03.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
ksza-0110-000513/1992/Zb.-20100809-1301 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Poistná zmluva 0 0 Krajský súd Žilina 19.03.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
ksza-0110-000513/1992/Zb.-20100809-1349 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Poistná zmluva 0 0 Krajský súd Žilina 17.08.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
ksza-0110-000513/1992/Zb.-20100805-1518 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline Zmluva o ochrane obejktu a majetku, ochrane života a zdravia osôb. 0 0 Krajský súd Žilina 01.01.2001 Zmluva na dobu neurčitú.
ksza-0110-000513/1992/Zb.-20100809-0811 Krankas s.r.o Žilina Zmluva o poskytovaní služieb 0 0 Krajský súd Žilina 01.01.2009 Zmluva na dobu neurčitú.