Zmluva č. ksza-0110-000513/1992/Zb.-20100805-1518

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ksza-0110-000513/1992/Zb.-20100805-1518
Dodávateľ:Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o ochrane obejktu a majetku, ochrane života a zdravia osôb.
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský súd Žilina
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy