Zmluvy za Krajský súd v Trnave


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
kstt-0110-00040/1964/Zb.-20090910-1408 Mesto Trnava Nájomná zmluva 0 0 Krajský súd v Trnave 01.10.2002 Zmluva na dobu neurčitú.
kstt-0110-000513/1992/Zb.-20100225-1426 MS SERVIS s.r.o. Zmluva o kontrolnej činnosti a o vykonávaní servisných služieb a výkonu odborne spôsobilej osoby na nakladanie s fluóro 200 0 Krajský súd v Trnave 05.02.2010 Zmluva na dobu neurčitú.
kstt-0110-000513/1992/Zb.-20090909-1416 Oľga Grófová Zmluva o poskytovaní čiastiacich a upratovacích prác 15 0 Krajský súd Trnava 01.06.2009 31.05.2010
kstt-0110-000513/1992/Zb.-20100429-1020 Oľga Grófová Dodatok č. 1 k zmluve č. Spr. 429/09 zo dňa 01.06.2009 0 0 Krajský súd v Trnave 01.06.2010 Zmluva na dobu neurčitú.
kstt-0110-000513/1992/Zb.-20100806-1216 Oľga Grófová Zmluva o poskyt. čistiacich a upratovacích prác 15 0 Krajský súd v Trnave 01.06.2009 31.05.2010
kstt-0110-000000/0000/0.0.-20090911-0821 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o pripojení 0 0 Krajský súd v Trnave 08.04.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
kstt-0110-000000/0000/0.0.-20090911-0843 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o pripojení - Orange, a.s. 0 0 Krajský súd v Trnave 15.03.2004 Zmluva na dobu neurčitú.
kstt-0110-000513/1992/Zb.-20100809-1319 PPS One Zmluva o dodávaní spotrebného tovaru 0 0 Krajský súd v Trnave 01.01.2010 Zmluva na dobu neurčitú.
kstt-0110-000513/1992/Zb.-20090907-1505 Q - BG, s.r.o. Zmluva o dielo uzavretá podľa ust. § 536 a násl. zákona č. 513/91 Zb. 1 0 Krajský súd Trnava 07.04.1997 Zmluva na dobu neurčitú.
kstt-0110-000513/1992/Zb.-20090907-1518 Q - BG, s.r.o. Dodatok č. 1 k zmluve č. 97044 1 0 Krajský súd Trnava 18.05.2004 Zmluva na dobu neurčitú.
kstt-0110-000513/1992/Zb.-20090907-1523 Q - BG, s.r.o. Dodatok č. 2 k zmluve č. 97044 1 0 Krajský súd Trnava 27.06.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
kstt-0110-000513/1992/Zb.-20090907-1533 Q - BG, s.r.o. Dodatok č. 3 k zmluve č. 97044 1 0 Krajský súd Trnava 13.03.2006 Zmluva na dobu neurčitú.
kstt-0110-000513/1992/Zb.-20090907-1536 Q - BG, s.r.o. Dodatok č. 4 k zmluve č. 97044 1 0 Krajský súd Trnava 11.03.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
kstt-0110-000513/1992/Zb.-20090907-1540 Q - BG, s.r.o. Dodatok č. 5 k zmluve č. 97044 1 0 Krajský súd Trnava 20.01.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
kstt-0110-000513/1992/Zb.-20100806-1443 Q-BG spol. s r.o. Zmluva č. 271025 995 0 Krajský súd v Trnave 01.01.2008 31.12.2008
kstt-0110-000513/1992/Zb.-20100809-1329 Q-BG spol. s r.o. Dodatok č. 6 k zmluve č. 97044 1 0 Krajský súd v Trnave 12.01.2010 Zmluva na dobu neurčitú.
kstt-0110-000513/1992/Zb.-20090908-1422 ROVEZ, s.r.o. Zmluva o poskytovaní technickej služby 0 0 Krajský súd Trnava 10.09.2007 Zmluva na dobu neurčitú.
kstt-0110-000000/0000/0.0.-20090910-1424 Slovak Telecom Zmluva o pripojení 0 0 Krajský súd v Trnave 05.06.2001 Zmluva na dobu neurčitú.
kstt-0110-000000/0000/0.0.-20090909-1317 Slovenská pošta, a.s. Zmluva o odbere kolkových známok 66 0 Krajský súd Trnava 20.03.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
kstt-0110-000513/1992/Zb.-20100809-1210 Slovenská pošta, a.s. Zmluva o odbere kolkových známok 0 0 Krajský súd v Trnave 20.03.2009 30.04.2010