Zmluva č. kstt-0110-000513/1992/Zb.-20090907-1505

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:kstt-0110-000513/1992/Zb.-20090907-1505
Dodávateľ:Q - BG, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo uzavretá podľa ust. § 536 a násl. zákona č. 513/91 Zb.
Zmluvne dohodnutá čiastka:1,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský súd Trnava
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy