Zmluvy za Krajský súd v Bratislave


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ksba-0110-000513/1992/Zb.-20090105-1313 Západoslovenská energetika a.s. zmluva o dodávke el. energie (č.140181421 justičný palác) 0 0 Krajský súd v Bratislave 19.06.2007 Zmluva na dobu neurčitú.
ksba-0110-000513/1992/Zb.-20090105-1327 Západoslovenská energetika a.s. zmluva o distribúcii elektriny (č. 130145091, justičná pokladnica) 0 0 Krajský súd v Bratislave 02.11.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
ksba-0110-00040/1964/Zb.-20081222-1123 Eurest, spol. s r. o. zmluva o poskytovaní stravovacích služieb (Eurest) 0 0 Krajský súd v Bratislave 14.09.2008 13.09.2013
ksba-0110-000513/1992/Zb.-20090105-1337 Západoslovenská energetika a.s. zmluva o dodávke elektriny (č. 140137607, justičná pokladnica) 0 0 Krajský súd v Bratislave 02.11.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
ksba-0110-000513/1992/Zb.-20090105-1402 Západoslovenská energetika a.s. zmluva o dodávke elektriny (č. 3106112138A, Nám. Slobody) 0 0 Krajský súd v Bratislave 01.01.2005 08.07.2009
ksba-0110-000513/1992/Zb.-20090105-1409 Západoslovenská energetika a.s. zmluva o dodávke elektriny (č. 310515878A, ubytovňa Medveďová) 0 0 Krajský súd v Bratislave 01.01.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
ksba-0110-000513/1992/Zb.-20090105-1414 Západoslovenská energetika a.s. zmluva o dodávke elektriny (č. 3106020166A, Limbach) 0 0 Krajský súd v Bratislave 01.01.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
ksba-0110-000513/1992/Zb.-20090105-1421 Západoslovenská energetika a.s. zmluva o dodávke elektriny (č. 3105203403, Modra - Piesok) 0 0 Krajský súd v Bratislave 01.01.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
ksba-0110-000513/1992/Zb.-20090105-1426 Západoslovenská energetika a.s. zmluva o dodávke elektriny (č. 31052034202A, Modra - Piesok 0 0 Krajský súd v Bratislave 01.01.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
ksba-0110-000513/1992/Zb.-20090108-1051 Slovenský plynárenský priemysel, š.p. zmluva o dodávke plynu (Nám. Slobody č. 6564) 0 0 Krajský súd v Bratislave 16.03.1999 08.07.2009
ksba-0110-000513/1992/Zb.-20090108-1107 Slovenský plynárenský priemysel, š.p. zmluva o dodávke plynu (Justičný palác, 78602) 0 0 Krajský súd v Bratislave 01.01.1993 Zmluva na dobu neurčitú.
ksba-0110-000513/1992/Zb.-20090108-1120 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. zmluva o dodávke plynu 0 0 Krajský súd v Bratislave 28.10.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
ksba-0110-000513/1992/Zb.-20090108-1145 C-TERM spol. s r.o. zmluva o dodávke a odbere tepla, teplej úžitkovej vody (C-TERM spol. s r.o.) 0 0 Krajský súd v Bratislave 01.01.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
ksba-0110-00040/1964/Zb.-20081222-1238 Krajský súd v Bratislave zmluva o výpožičke (MSSR - informatici) 0 0 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 01.04.2005 23.03.2009
ksba-0110-000513/1992/Zb.-20090108-1207 OLO- Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. zmluva o odvoze a zneškodňovaní odpadu (č. 300661, OLO) 0 0 Krajský súd v Bratislave 19.12.1996 Zmluva na dobu neurčitú.
ksba-0110-000513/1992/Zb.-20090108-1230 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku (1633- Sadova) 0 0 Krajský súd v Bratislave 01.11.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
ksba-0110-000513/1992/Zb.-20090108-1241 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku (č. 326 - Justičný palác, Nám. Slobody) 0 0 Krajský súd v Bratislave 01.06.2004 Zmluva na dobu neurčitú.
ksba-0110-000513/1992/Zb.-20090109-0617 vodárne a kanalizácie Bratislava, š.p. zmluva o dodávke pitnej vody (č. 1472, vodárne a kanalizácie) 0 0 Krajský súd v Bratislave 12.05.1997 Zmluva na dobu neurčitú.
ksba-0110-00040/1964/Zb.-20081222-1316 Krajský súd v Bratislave zmluva o výpožičke (MS SR- edičné činnosti) 0 0 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 01.07.1999 08.07.2009
ksba-0110-000000/0000/0.0.-20100805-1114 Krajský súd v Bratislave zmluva o bezodplatom prevode správy (MSSR, Námestie Slobody) 0 0 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 20.05.2009 08.07.2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>