Zmluvy za Krajský súd v Bratislave


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
kske-0110-000513/1992/Zb.-20090120-1041 Krajský súd Košice Zmluva o zriadení vecného bremena spojeného s vlastníctvom nehnuteľnosti 66 0 VSH development s.r.o. 14.05.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
kske-0110-000513/1992/Zb.-20090126-1011 Krajský súd Košice Zmluva o prenájme nebytových priestorov 0 0 Eurest, spol. s r. o. 01.01.2008 31.12.2010
kske-0110-000513/1992/Zb.-20090305-1044 Krajský súd Košice Zmluva o nájme 0 0 SUDENT, s.r.o., Košice 25.02.2009 31.12.2013
kske-0110-000513/1992/Zb.-20090305-1050 Krajský súd Košice Zmluva o nájme 0 0 Ing. Peter Holéczy - IDEA 25.02.2009 31.12.2013
kske-0110-000513/1992/Zb.-20090305-1056 Krajský súd Košice Zmluva o nájme 0 0 DAVITAL, s.r.o. 25.02.2009 31.12.2013
kske-0110-000513/1992/Zb.-20090305-1101 Krajský súd Košice Zmluva o nájme 0 0 MEDIHAJ, s.r.o., Košice 25.02.2009 31.12.2013
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090218-1421 Krajský súd v Banskej Bystrici Zmluva na zabezpečenie stravovania, V.D.S.,Spr. 5197/05Oú 5 0 V.D.S. spol. s r.o. 31.01.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090223-1338 Krajský súd v Banskej Bystrici Zmluva o bežnom účte č.7000157878, Štátna pokladnica, Spr.1441/03-3 0 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 01.01.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
ksba-0110-00040/1964/Zb.-20081222-1058 Krajský súd v Bratislave zmluva o nájme (Eurest) 1 0 Eurest, spol. s r. o. 14.09.2008 13.09.2013
ksba-0110-00040/1964/Zb.-20081222-1238 Krajský súd v Bratislave zmluva o výpožičke (MSSR - informatici) 0 0 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 01.04.2005 23.03.2009
ksba-0110-00040/1964/Zb.-20081222-1316 Krajský súd v Bratislave zmluva o výpožičke (MS SR- edičné činnosti) 0 0 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 01.07.1999 08.07.2009
ksba-0110-000000/0000/0.0.-20100805-1114 Krajský súd v Bratislave zmluva o bezodplatom prevode správy (MSSR, Námestie Slobody) 0 0 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 20.05.2009 08.07.2009
ksba-0110-000000/0000/0.0.-20100805-1125 Krajský súd v Bratislave zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu (OSBAI, Spr. 7023/2009) 0 0 Okresný súd Bratislava I 27.02.2009 27.02.2009
ksba-0110-000000/0000/0.0.-20100805-1136 Krajský súd v Bratislave zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu (OS BAII, Spr. 7023/2009) 0 0 Okresný súd Bratislava II 02.02.2009 27.02.2009
ksba-0110-00040/1964/Zb.-20081222-1408 Krajský súd v Bratislave zmluva o výpožičke (OS BAI - kancelárske priestory, justičný palác) 28 0 Okresný súd Bratislava I 15.08.2008 14.08.2013
ksba-0110-000000/0000/0.0.-20100805-1146 Krajský súd v Bratislave zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu (OS BAIII, Spr. 7023/2009) 0 0 Okresný súd Bratislava III. 02.02.2009 27.02.2009
ksba-0110-000000/0000/0.0.-20100805-1152 Krajský súd v Bratislave zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu (OS BAIV, Spr. 7023/2009) 0 0 Okresný súd Bratislava IV 02.02.2009 27.02.2009
ksba-0110-000000/0000/0.0.-20100805-1159 Krajský súd v Bratislave zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu (OS BAV, Spr. 7023/2009) 0 0 Okresný súd Bratislava V 02.02.2009 27.02.2009
ksba-0110-000000/0000/0.0.-20100805-1204 Krajský súd v Bratislave zmluva o bezodplatnom prevode správa hnuteľného majetku štátu (OS MA, Spr. 7023/2009) 0 0 Okresný súd Malacky 02.02.2009 27.02.2009
ksba-0110-000000/0000/0.0.-20100805-1209 Krajský súd v Bratislave zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu (OS PK, Spr. 7023/2009) 0 0 Okresný súd Pezinok 02.02.2009 27.02.2009
<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>