Zmluva č. ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090218-1421

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090218-1421
Dodávateľ:Krajský súd v Banskej Bystrici
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva na zabezpečenie stravovania, V.D.S.,Spr. 5197/05Oú
Zmluvne dohodnutá čiastka:2,66
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:5,48
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:V.D.S. spol. s r.o.
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy